phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Право на интелектуална собственост

Твърде често интелектуалната собственост е най-ценният актив на компаниите и представлява сърцевината на техния бизнес. Нашите клиенти разчитат на съществения ни опит в защитата на правото на интелектуална собственост, особено в областта на информационните технологии и телекомуникациите.

CasePro предлага професионални правни консултации в:

  • Процедурите по регистрация на търговски марки, патенти и индустриални дизайни пред компетентните национални и европейски институции;
  • Уреждане на правоотношенията, свързани с интелектуална собственост в търговските договори и при преобразуване и придобивания на търговски дружества;
  • Прехвърляне и придобиване на права върху интелектуална собственост;
  • Представителство пред надлежните държавни или арбитражни институции в процедурите, касаещи защитата на интелектуалната собственост от посегателства като: имитация, злоупотреби, фалшификация или нелоялна конкуренция чрез злоупотреба с права обект на интелектуална собственост.
Имате въпрос ?