phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Трудово право

CasePro предоставя правни консултации на своите клиенти по всички въпроси на българското и европейското трудово законодателство. Забележителният опит на членовете на екипа ни в областта на трудовото право ни дава възможност да предоставим детайлна консултация и ефективно съдействие на работодателите в отношенията им с техните служители относно:

  • Изискванията и нормите на действащото законодателство в случаите на вътрешна реорганизация на фирмата;
  • Изготвяне на трудови договори, трудови характеристики и всякакъв вид анекси, касаещи измененията в трудовите отношения между работодателя и неговите служители;
  • Изготвянето на необходимите документи и съблюдаването на изискванията при командироването на служители в страната и чужбина;
  • Подпомагане и консултации, свързани с наемането на работа на чужденци;
  • Изготвяне и изпълнение на всички задължителни актове за вътрешната организация на работодателя като: правилник за вътрешния трудов ред; вътрешни правила за организацията на работната заплата; и др.
  • Законосъобразното прекратяване на трудови договори (включващо изготвянето на всички необходими взаимни споразумения, заповеди, вкл. и при едностранно прекратяване на трудовия договор и други документи, необходими за всеки конкретен случай), и др.;
  • Текущи консултации относно многобройните и динамични изисквания на трудовото законодателство, осигурявайки съответствие на дейността на работодателя с действащата правна уредба във всички нейни аспекти;
  • Представителство пред българските съдилища относно трудови спорове със страна на работодателят.
Имате въпрос ?