phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter
Юли 2020

Процедура No. BG16RFOP002-2.073 по програма Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

На 26.06.2020 г. "КейсПро" ООД подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020, в качеството си на одобрен кандидат в процедура No. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева. Средставата са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Предоставеното от Европейския фонд за регионално развитие финансиране е в размер на 147 050 000 лева, Националното съфинансиране е в размер на 25 950 000 лева. За срока на изпълнение на процедурата на дружеството бяха отпуснати средстава за подсигуряване на оперативния капитал в размер на 10,000 лева.

Назад