phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Your personal legal lab.

Новини

Всички новини

Клиенти

Neveq Neveq
Indigoverge logo Indigoverge logo
Indigoverge logo Indigoverge logo
Indigoverge logo Indigoverge logo
Indigoverge logo Indigoverge logo
Indigoverge logo Indigoverge logo
Lufthansa Lufthansa
Lufthansa Technik Lufthansa Technik
Sum up logo Sum up logo
Bwin party logo Bwin party logo
Wiliamhill logo Wiliamhill logo
Skrill logo Skrill logo
mdg.bg mdg.bg
mobisystems mobisystems
Payreto Payreto
Indigoverge logo Indigoverge logo
Taulia logo Taulia logo
Breaktime Breaktime
Lindstrom Lindstrom
Businessoft Businessoft
Ness logo Ness logo
Litexco logo Litexco logo
Greco logo Greco logo
Storpool logo Storpool logo
Obecto logo Obecto logo
Empower logo Empower logo
Adamant logo Adamant logo
Krimelte logo Krimelte logo
Balkan logo Balkan logo
Advertelle logo Advertelle logo
Blueorange logo Blueorange logo
Freightsight logo Freightsight logo
Leinonen logo Leinonen logo
Negometrix logo Negometrix logo
Milestone logo Milestone logo
Clubfifty logo Clubfifty logo
Onecard logo Onecard logo
Adven logo Adven logo
Scalefocus logo Scalefocus logo
DCB logo DCB logo
Index6 logo Index6 logo
Ehsconsulting logo Ehsconsulting logo
Marmet logo Marmet logo
Xentio logo Xentio logo
Penosil logo Penosil logo
Excitel logo Excitel logo
Extremepeering logo Extremepeering logo
Aspholding logo Aspholding logo
Indigoverge logo Indigoverge logo
Indigoverge logo Indigoverge logo

Екип

Това, което отличава стойността на нашите услуги, е високо квалифицираният ни екип. Той се състои от професионалисти с дълбоки експертни познания и опит в разнообразни области на правото. Ние вярваме, че можем да помогнем на нашите клиенти, прилагайки най-високите международни бизнес стандарти към всеки отделен случай.

Спартак Йовчев

Управляващ съдружник

Основни сфери на дейност:

 • Банково дело и финанси
 • Сливания и придобивания
 • Дружествено и търговско право
 • Право на информационните технолоии
 • Недвижими имоти и строителство
 • Обществени поръчки
 • Подземни богатства

Езици:

Български, Английски & Немски

Дамяна Лазарова

Управляващ съдружник, адвокат

Основни сфери на дейност:

 • Дружествено и търговско право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Сливания и придобивания
 • Право на информационните технологии
 • Мобилни плащания
 • Недвижими имоти и строителство
 • Публично-частни партньорства и концесии
 • Търговски и данъчни спорове

Езици:

Български, Английски & Френски

Маргарита Томова

Партньор, адвокат

Основни сфери на дейност:

 • Банково дело и финанси
 • Дружествено право и търговско-административни услуги
 • Право на интелектуалната собственост
 • Сливания и придобивания
 • Защита на конкуренцията
 • Защита на личните данни и Киберсигурност

Езици:

Български, Английски & Испански

Боян Лазаров

Младши съдружник, Ръководител отдел "Дружествено и трудово право"

Основни сфери на дейност:

 • Дружествено право
 • Търговско право
 • Трудово право и Трудова миграция
 • Инвестиционно право
 • Право на информационните технологии
 • Сливания и придобивания

Езици:

Български, Английски & Френски

Боян Домбалов

Адвокат, Ръководител отдел "Сливания и придобивания и капиталови пазари"

Основни сфери на дейност:

 • Банково дело и финанси
 • Капиталови пазари и финансови инструменти
 • Дружествено и търговско право
 • Спазване на регулаторни изисквания
 • Сливания и придобивания

Езици:

Български, Английски, Испански & Руски

Николай Георгиев

Старши правен консултант, Ръководител отдел "Капиталови инвестиции и Право на интелектуалната собственост"

Основни сфери на дейност:

 • Дружествено право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Криптовалути
 • Недвижими имоти
 • Капиталови пазари и финансови инструменти
 • Сливания и придобивания

Езици:

Български, Английски & Испански

Силвия Стоянова

Адвокат, Старши правен консултант

Основни сфери на дейност:

 • Сливания и придобивания
 • Право на интелектуалната собственост
 • Дружествено и Търговско право
 • Защита на личните данни и Киберсигурност
 • Медии

Стоян Димовски

Правен консултант, Адвокат

Основни сфери на дейност:

 • Дружествено и Търговско право
 • Транспортно право
 • Капиталови пазари и финансови инструменти
 • Право на интелектуалната собственост
 • Трудово право
 • Процесуално представителство

Езици:

Български & Английски

Александра Шейретова

Старши правен консултант

Основни сфери на дейност:

 • Дружествено право
 • Трудово право
 • Недвижими имоти и строителство
 • Защита на информацията
 • Маркетинг и потребителско поведение

Езици:

Български, Английски & Немски

Радост Дойчева

Старши правен консултант

Основни сфери на дейност:

 • Търговско право
 • Мобилни плащания
 • Финанси
 • Електронни пари
 • Трудова миграция

Езици:

Български, Английски & Италиански

Пламена Кръстева

Адвокат, Старши правен консултант

Основни сфери на дейност:

 • Дружествено и Търговско право
 • Недвижими имоти и строителство
 • Защита на личните данни
 • Процесуално представителство

Езици:

Български, Английски & Френски

Тоня Пенева

Правен консултант

Основни сфери на дейност:

 • Дружествено и Търговско право
 • Облигационно право
 • Трудова миграция
 • Защита на личните данни

Езици:

Български, Английски, Немски & Испански

Добромир Ангелов

Правен консултант

Основни сфери на дейност:

 • Дружествено право
 • Търговско право
 • Административно право
 • Обществени поръчки
 • Имиграционно право
 • AML

Езици:

Български, Английски & Немски

Жанета Желязкова

Правен консултант

Основни сфери на дейност:

 • Трудово право
 • Търговско право
 • НПО

Езици:

Български, Английски & Немски

Гала Пенкова

Oфис мениджър

Езици:

Български, Английски & Френски

Брус Уитфийлд

Външен консултант

Основни сфери на дейност:

 • Сливания и придобивания
 • Международни финансови сделки
 • Ценни книжа

Езици:

Английски & Испански

Практики

Вярваме, че независимо от това, че нашите клиенти оперират в определени бизнес сектори, възможността да предоставяме висококачествени услуги е обусловена от задълбочената ни експертиза в различните сфери на правото.

Сектори в икономиката

Сериозният опит на нашите адвокати в различните бизнес сектори дава възможност на CasePro да предоставя адекватни и бързи правни решения за постигане на целените резултати.

Нашата про боно подкрепа

Вярваме, че организации, посветени на социални и обществени проекти, се нуждаят от висококачествено правно обслужване и ние се стремим да им го предоставим.

За нас

CasePro е иновативна и динамична правна кантора, предоставяща юридически услуги на местни и чуждестранни корпоративни клиенти. Кантората има значителен опит в обслужването на комплексни международни проекти, включващи взаимодействие с правни и финансови консултанти от различни юрисдикции и изискващи висока експертиза. Нашият основен фокус е върху юридическото обслужване на проекти в сферата на банкови и небанкови финансови сделки, включително дългово и equity финансиране и M&A.

В последните години, с превръщането на България в атрактивна дестинация за outsoursing, CasePro натрупа значителен експертен опит в обслужването на BPO (business process outsourcing) и IT проекти - сектори, в които имаме редица ключови клиенти. Кантората обслужва клиенти с висока численост на персонала, за които въпросите, свързани с трудовото законодателство, са от съществено значение. Поради тази причина CasePro консолидира в екипа си високо квалифицирани специалисти в областта на трудовото право.

Екипът на CasePro е специализиран и в правното обслужване на някои специфични бизнес сфери, като самолетно-техническо обслужване (Aircraft maintenance), системи за лоялност, мобилни плащания (Mobile payments) и подземни богатства. CasePro прилага комплексни системи и процедури за предоставяне на качествени услуги, независимо от обема и сложността на конкретния казус. Съществена роля за това има партньорският екип, който обезпечава добрите резултати от работата ни, както със своя дългогодишен опит и участия в едни от най-значимите проекти в страната за последните десет години, така и с постоянната си ангажираност по същество във всеки един проект.

Вярваме, че успехът на кантората ни се дължи на създаването на дългосрочни отношения с нашите клиенти и отличните референции, които получаваме от тях. Това, което ни отличава, е нашата балансирана оценка на правните рискове при реализиране на бизнес проекти и намирането на адекватни юридически решения за постигане на желания резултат. Стремим се да поддържаме постоянно високо ниво на информираност и разбиране на секторите, в които оперират нашите клиенти, защото вярваме, че качеството на правните решения е обусловено от доброто познаване на спецификите на бизнеса.

Контакти

Можете да се свържете с нас по всяко време!

 • + 359 888 794 295
 • + 359 888 920 297
 • + 359 24 23 90 84
 • office@casepro.bg
Пишете ни
Благодаря, че се свързахте с нас! Ще отговорим в кратък срок.