phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Банково дело и финанси

Екипът на CasePro притежава съществен опит в сферата на банковото и финансовото право. Предоставяме правни услуги на местни и чуждестранни клиенти във финансовия сектор, които разчитат на нас за изпълнението на всички свои местни и трансранични сделки, на транзакциите си, свързани с проектно финансиране, както и на инвестиционните си инициативи.

Нашият опит е най-общо свързан с:

  • Правни консултации на кредитори и длъжници относно инвестиционно и проектно финансиране, други форми на кредитиране и широк спектър от сделки в банковия сектор;
  • Учредяване, регистрация и лицензиране на кредитни и небанкови финансови институции, както и на техни клонове в България;
  • Изготвяне на договорна документация в сферата на потребителското и корпоративното кредитиране, Общи условия, вътрешни процедури и правила за работа на кредитни и финансови институции;
  • Правна помощ на кредитни и финансови институции във връзка с ежедневните им бизнес дейности и осигуряване на тяхното съответствие със законовите изисквания;
  • Правна помощ при реструктуриране на кредитни експозиции и събиране на вземания;
  • Процесуално представителство на кредитни и финансови институции в съдебни производства, свързани с финансови операции и сделки.
Имате въпрос ?