phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Здравеопазване и Фармацевтика

Поради специфичния регулационен режим и стриктния държавен контрол, под който са поставени фармацевтичните компании, ние се стремим да предоставим високо квалифицирани правни консултации по отношение на производството, разработването, вноса и разпространението на лекарства.

Юридическият екип на CasePro има богат опит в изготвянето на договори за разпространение на лекарствени продукти и медицински материали, в сключването и преразглеждането на договори с Националната здравноосигурителна каса, както и в осъществяването на цялостен правен дю дилиджънс на лицензирани фармацевтични холдингови компании при сливания и вливания.

Наши клиенти са едни от ключовите компании във фармацевтичната индустрия, на които успешно съдействаме при получаването на лиценз за цялостно разпространение на лекарства и медицински продукти, при регистрация при Изпълнителната агенция по лекарствата при Министерството на здравеопазването, както и с правна помощ при имплементирането на изменения на текущи лицензи или при издаването на нови такива. Клиентите ни във фармацевтичния сектор разчитат на правното ни съдействие и в процедурите по издаване на лицензи от Министерство на здравеопазването за търговия на едро, съхраняване, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества за медицински цели, както и при издаването на разрешения за производство и търговия с храни от неживотински произход от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и други.

Имате въпрос ?