phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Имиграционно право

CasePro представлява и консултира широк кръг граждани на ЕС и други чужди граждани, които имат желанието да посетят и останат в България. Ние познаваме предизвикателствата, пред които се изправят чуждите граждани при уреждане на престоя си в страната. Екипът ни съчетава успешно правните и техническите знания и умения, необходими за осигуряване издаването на желаните от клиента виза или разрешение за престой в страната във възможно най-кратки срокове. Благодарение на активната комуникация, която поддържаме с държавните институции, CasePro успешно подпомага своите клиенти, осигурявайки максимално безпроблемно и навременно издване на документите, свързани с пристигането и престоя в България.

Богатият опит на нашите адвокати в представителството на чуждестранни лица гарантира издаването на точно необходимата виза или разрешение за пребиваване, според специфичните нужди и продължителността на желания престой, в съответствие с националната и международна правна рамка. Ние предоставяме услуги за чужди граждани, които имат необходимостта да получат:

  • Български визи;
  • Разрешителни за краткострочно, дългосрочно или постоянно пребиваване;
  • Българско гражданство;
  • Разрешително за пребиване на граждани на ЕС;
  • Разрешителни за работа.
Имате въпрос ?