phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Инвестиционно право

CasePro предоставя правно обслужване на юридически и физически лица, които желаят да инвестират в България. Познаваме в детайли правната рамка, уреждаща инвестиционния процес, която съчетава множество международни споразумения, договори между инвеститори и държави, международното обичайно право, както и вътрешното законодателство, всичко това преплетено с новите стандарти на Европейския съюз в областта на реализацията на чуждестранни инвестиции. Нашите адвокати имат задълбочени и актуални знания относно постоянно развиващата се съдебна и арбитражна практика по съдебни спорове, касаещи инвестиционния процес.

Екипът на CasePro има богат опит в подпомагането на инвеститорите при установяването им в страната, както и последващата защита на техните права и интереси както пред органите на съдебната власт, така и пред арбитражните съдилища. Ние съдействаме на нашите клиенти в процеса на създаване на дъщерни дружества, клонове или представителства, в изготвянето и прегледа на инвестиционни договори в съответствие с установените международни правни норми, както и ги подпомагаме по въпроси, свързани с признаването и изпълнението на арбитражни и съдебни решения в тяхна полза.

Имате въпрос ?