phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Маркетинг и Потребителско поведение

Юристите на CasePro имат експертен професионален опит в създаването и развитието на иновативни програми за лоялност и разработването на инструменти за проучване на българския пазар. Сътрудничим с едни от най-перспективните български компании в този сектор, като им предоставяме юридически съвети  в сферата на структурирането, финансирането, бизнес развитието и пазарното позициониране на програми за лоялност на клиенти. Нашият екип има широко ноу-хау и опит в изготвянето на документацията по управление на уебсайтове на програми за лоялност на клиенти и свързаните с тях търговски отношения (включително правно-техническото им обезпечаване) като: i) изготвяне на общи условия за членове на програми за лоялност и обезпечаване на обработването и защитата на личните им данни; ii) специфични консултации по управлението на системите на програми за лоялност и структуриране на търговски дружества с такава дейност; iii) изготвяне на планове за бизнес развитие и финансиране; iv) споразумения между търговци; v) правно обезпечаване на законосъобразното функциониране на програми за лоялност и др.

Имате въпрос ?