phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Медии и Телекомуникации

През последните години се въведоха много промени в правната регулация на медиите и телекомуникациите, които сега оказват сериозно влияние върху сектора. Нашата работа винаги е била насочена към идентифицирането и по-доброто разбиране на факторите, засягащи този сектор с цел предоставянето на адекватни и всеобхватни правни услуги на работещите в сферата на медиите и телекомуникациите.

Нашият екип е предоставял правни консултации относно законовата рамка на телекомуникационния сектор, включително преглед на поетите от Република България задължения във връзка с членството и в ЕС и равнището на тяхното изпълнение. Изтотвяли сме правни анализи и за „Български телеком и телевизия“ АД.

Ние се открояваме с богат опит в оказване на правна помощ на клиентите от медийния сектор в т.ч. и изготвянето на широк спектър от договори и споразумения, свързани с медийния бизнес и неговите инициативи, например договори с репортери, автори, художници, пълен пакет от договори за подготовка на медиийно събитие, спонсорство, рекламни договори, договори за сътрудничество, договори за ко-бранд медийно партньорство и т.н.

Имате въпрос ?