phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Природни ресурси

Устойчивото развитие и опазването на околната среда са двата ключови елемента в отрасъла на природните ресурси в наши дни. Екологичните, социалните и трудовите аспекти на този отрасъл налагат необходимостта от детайлната му нормативна регулация, която на свой ред изисква задълбочено познаване на действащото законодателство в множество други сфери. Като бързо развиващ се отрасъл, той е и един от икономическите сектори, които осигуряват най-значителна заетост в страната.

Професионалният опит на адвокатите от CasePro обхваща юридическия анализ и изготвянето на документацията по проекти в областта на природните ресурси, както и реализацията на тези проекти в съответствие със законодателството в сферата на околната среда, строителството и концесиите. Представлявали сме компании в етапите на преговори, предоставянето на минни концесии и изпълнението им, оказвали сме правно съдействие за уреждането на финансовите въпроси на подобни проекти, както и за получаването на всички необходими разрешителни от компетентните държавни органи.

Имате въпрос ?