phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Недвижими имоти и строителство

CasePro предоставя правни консултации и съдействие по всякакви въпроси, свързани с недвижимите имоти. Наши клиенти са множество местни и чужди инвеститори в сектора на недвижимите имоти, както и строителни компании, които разчитат на компетентните, креативни и ефективни решения, които им предлагаме по отношение на инвестиционните им цели.

Нашият екип от специалисти в сектора на недвижимите имоти има значителен опит в:

  • Due Diligence на Недвижими имоти;
  • Консултации относно различните правни възможности за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или ограничени вещни права;
  • Наемни отношения и управление на активи, състоящи се от недвижими имоти и лизингови отношения;
  • Цялостно правно обезпечаване на всички етапи от процесите на строителство;
  • Финансиране на проекти, свързани с придобиване на недвижими имоти и строителство;
  • Учредяване на обезпечения върху недвижими имоти;
  • Консултации относно преструктуриране на ипотечни кредити и процедури по несъстоятелност, в чиято маса се включват и недвижими имоти;
  • Съдействие при прехвърляне на необслужвани ипотечни кредити с цел придобиване на обезпечени с недвижими имоти вземания;
  • Правна помощ във връзка със съдебноизпълнителни процедури върху недвижими имоти.
Имате въпрос ?