phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Данъчни спорове

Нашите специалисти имат значителен опит в процесуалното представителство по данъчни спорове. Познаваме предизвикателствата и следим нововъведенията в данъчната сфера, за да можем компетентно да консултираме нашите клиенти във всички етапи на административните и съдебните производства по разрешаване на данъчни спорове.

Услугите, които нашите адвокати предоставят по данъчни казуси, включват:

  • Осъществяване на комуникация с данъчните органи по време на данъчна ревизия на клиента;
  • Обжалване по административен ред и пред съд;
  • Правно съдействие при изпълнение на принудителни административни мерки или съдебни актове;
  • Подготовка за извършване на прихващане и възстановяване на недължими суми;
  • Правно съдействие при разсрочване и отсрочване на дължими и изискуеми данъчни задължения.
Имате въпрос ?