phone-icon close-icon demo facebook googleplus helped-icon linkedin links-icon mailFull mapsFull mobileFull mobileRing mtrigger next phoneFull-icon phoneRing prev search team-icon test topics-icon twitter

Подземни богатства

Законовите разпоредби, регулиращи сектора на подземните богатства, бяха съществено изменени през последните години с основна цел рационализиране на съответните публични процедури и създаване на единен централизиран държавен орган, с което се целеше и постигане на по-висока ефективност на процеса на държавно регулиране и синхронизирането му с приложимото европейско законодателство.

Част от екипа на CasePro взе активно участие в структурирането и изготвянето на новите национални регулации в сектора на подземните богатства, което ни гарантира задълбочено познаване на спецификите на законовата рамка на отрасъла от гледната точка на бизнеса и на регулаторните органи. Нашите адвокати ще ви предоставят комплексно правно съдействие на всички етапи от процедурите по предоставяне на държавни и общински концесии, както и по отношение на всички правни аспекти на взаимоотношенията между концесионерите и държавата.

Имате въпрос?